W ofercie posiadamy wszystkie rodzaje przydomowych oczyszczalni.
Zadzwoń do nas, a na umówionym spotkaniu wybierzemy najlepszy system w bardzo korzystnej cenie.

Oczyszczalnie oferowane przez naszą firmę są:
-wysokiej jakości
-skuteczne w dzialaniu, co gwarantuje wysoka zywotnosc
-produkowane w Polsce
-posiadają AT oraz CE
-objete gwarancja i serwisem naszej firmy


Udzielamy 10 lat gwarancji na zastosowane materiały i 5 lat gwarancji na chłonność gruntu!!

KUPUJĄC OCZYSZCZALNIE W NASZEJ FIRMIE ZAPEWNIASZ SOBIE MOŻLIWOŚĆ POBRANIA
DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ, czyli:
-Protokół odbioru
-Oświadczenie o szczelności przyłącza i osadników podziemnych, oraz wykonaniu oczyszczalni zgodnie z projektemPolecamy aktywator do szamb i oczyszczalni:
 OCZYSZCZALNIE  EKOLOGICZNE - DRENAŻOWE

Oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach drenażowych jest porównywalne do naturalnych metod zachodzących w przyrodzie. System składa się z osadnika gnilnego jedno lub wielokomorowego (z filtrem na wylocie dla zabezpieczenia drenażu przed zamuleniem), studzienki rozdzielczej i drenażu. W osadniku zachodzą procesy sedymentacji osadu i flotacji zanieczyszczeń oraz fermentacji w warunkach beztlenowych. Podczyszczone ścieki po przejściu przez filtr odprowadzane są przez studzienkę rozdzielczą do złoża rozsączającego. W złożu ścieki są oczyszczane w wyniku tlenowych procesów biologicznych i chemicznych. Złoże rozsączajace może być wykonane tradycyjnie z kamyczków o frakcji 20 do 50 mm lub ze specjalnych tuneli.Tunele drenażowe posiadają odpowiednią
konstrukcję zapewniającą właściwe napowietrzenie ścieków które jest niezbędne do rozwoju błony biologicznej odpowiedzialnej za właściwe oczyszczanie ścieków. Drenaż rozsączający wykonany przy użyciu tuneli umożliwia montaż oczyszczalni na małej powierzchni i pozwala znacząco zmniejszyć pracochłonność inwestycji. Tylko te metody umożliwiają właściwe oczyszczanie ścieków w systemach drenażowych. Szacunkowy koszt wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie drenażowym dla domu 4-5 osób, to 6500-8500zł.Na gruntach o słabej chłonności, w dnie wykopu chłonnego wykonujemy otwory o srednicy 11cm i głebokości ok. 180cm. Po wypełnieniu otworów piaskeim lub odpowiednim kruszywem uzyskujemy dodtakową powierzchnię chłonną.
 
OCZYSZCZALNIE EKOLOGICZNE - TUNELOWE

W oczyszczalniach ekologicznych neutralizacja ścieków jest kombinacją metody mechanicznej oraz biologicznej beztlenowej zachodzącej w osadniku gnilnym i tlenowej zachodzącej w złożu rozsączającym. Obydwa etapy są jednakowo ważne dla skutecznego oczyszczania ścieków. Tunele rozsączające zapewniają wysoki poziom natlenienia ścieków, co daje możliwość pomniejszenia pola rozsączającego. Na gruntach gliniastych wykonujemy drenaz dzialajacy na zasadzie filtra zwirowego. Szacunkowy koszt oczyszczalni z drenażem z komór rozsączających dla domu 4-5 osób, to 7500-9500zł. 


 


 
Zestawy biologiczno mechanicznych oczyszczalni BioFicient (od 1 do 10 osób)

Oczyszczalnia BioFicient firmy Kingspan działa na zasadzie złoża biologicznego. Skuteczność oczyszczalni, jej elastyczność oraz odproność na działanie substancji chemicznych zawartych w ściekach dopływających do urządzenia z gospodarstwa domowego, zależą w głównej mierze od zastosowanej technologii. W oczyszczalni BioFicient zastozowano technologię złóż fluidalnych (zanurzonych). Tu sercem urządzenia jest część oczyszczania tlnegowego, w której znajdują się polipropylnowe kształtki. To własnie na nich, dzięki dostarczonemu tlenowi, rozwija się błona biologiczna, która konsumuje związki zawarte w ściekach prowadząc do jego oczyszczenia. Nie występuje tu niebezpieczeństwo wypłukania kłaczków osadu czynnego do odbiornika, ponieważ kłaczki gromadzone są na złożu z kształtek i tworzą kolonie. W opracowaniach naukowych udowodniono, iż złoża biologiczne są także znacznie bardziej odporne na chemię domową. Oczyszczalnia BioFicient posiada dwie niezależne strefy tlenowe, dzięki czemu nierównomierny zrzut ścieków nie pogarsza znacznie parametrów oczyszczania.
Wieloetapowe oczyszczanie ścieków gwarantuje wysoką skuteczność oczyszczanialni w rzeczywistych warunkach

 


 
Wieloetapowa zasada działania:
  • Uspokojony dopływ ścieku surowego
  • Ściek podczyszczony beztlenowo przeplywa do pierwszej komory natleniania
  • W pierwszej komorze natleniania następuje podczyszczanie tlenowe, którego skuteczność intensyfikują kształtki złoża fluidalnego
  • W drugiej komorze natleniania zachodzi doczyszczenie ścieku
  • Woda ściekowa przepływa do osadnika wtórnego, w którym wszystkie pozostałe cząstki opadają na dno, a czysta woda wypływa do odbiornika


Jedna pokrywa dużej średnicy zapewnia łatwy dostęp do wnętrza oczyszczalni, co umożiliwa łatwą kontrolę pracy oczyszczalni. Po 10-15 latach eksploatacji każda oczyszczalnia może wymagać napraw, takich jak: wymiana węża elastycznego, czyszczenie lub wymiana dyfuzora, wymiana zaworków powietrza. W urządzeniach z pokrywami o małej średnicy jest to niewykonalne.


 
Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioDisc oparta na technologii złóż tarczowych firmy KingSpan


BioDisc jest jedyną kompaktową oczyszczalnią ścieków dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, wykorzystującą technologię tarczowych złóż biologicznych. Proces ten jest zupełnie odmienny od popularnych rozwiązań i gwarantuje niską emiesję związków lotnych. BioDisc to wysokowydajne urządzenie, które w normalnych warunkach domowych wytwarzają oczyszczony ściek o parametrach lepszych niż: 

  • BZT 5 - 15mg/l
  • Zawiesina - 25mg/l
  • Amoniak 15mg/l

BioDisc jest praktycznie całkowicie bezawaryjny, a sprawność i skuteczność oczyszczalni jest zależna tylko i wyłącznie od pracy silnika elektrycznego napędzającego złoża tarczowe. Żywotność silnika przekracza 10 lat. Nakład prac konserwacyjnych w porównaniu z oczyszczalniami tradycyjnymi jest minimalny.
Urządzenie posiada certyfikat zgodności z europejską normą PN-EN 12566-3 A1:2009


Zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania każdej oczyszczalni BioDisc ma tarczowe złoże biologiczne. Wspomaga ono aktywną biologicznie biomasę w której naturalnie występujące bakterie tlenowe oczyszczają ścieki. Formowane próżniowo tarcze z polipropylenu oparte na stalowym wale są wolno obracane przez silnik elektryczny o mocy 50W. Opływające tarcze ścieki są doczyszczane w wysokim stopniu.


Ze względu na wysoki koszt zakupu oczyszczalni BioDisc, montaż najbezpieczniej jest zlecić pewnej i odpowiedzialnej firmie.
 
Zestawy biologiczno mechanicznych oczyszczalni Inte-SBR (od 1 do 10 osób)

Proces oczyszczania w bio oczyszczalniach IO-INTE-logic zachodzi dwufazowo: najpierw następuje oczyszczanie mechaniczne, następnie biologiczne przy wykorzystaniu mikroorganizmów. Innowacyjność tego urządzenia polega jednak na automatycznym dostosowaniu programu pracy do przekazywanego ładunku zanieczyszczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu oczyszczanie ścieków jest skuteczniejsze i bardziej wydajne. Zastosowanie przydomowej oczyszczalni INTE-logic daje rezultaty, które trudno osiągnąć, korzystając z innych urządzeń.
 
W skład urządzenia wchodzi osadnik wstępny, zbiornik buforowy i reaktor biologiczny. Zastosowanie trzech odrębnych komór pozwala na jeszcze skuteczniejsze oczyszczanie, a automatyczna kontrola poziomu ścieków na wydajniejszą pracę oraz podtrzymywanie życia bakterii nawet podczas dłuższych nieobecności .


oczyszczalnie

 


Studnie chłonne dla oczyszczalni biologicznych wykonujemy z kręgów betonowych fi1000 lub rur karbowanych o średnicy 400-600mm.
 Zadzwon i umow sie na spotkanie! Tel: 609 535 312