Oferowane zbiorniki wykonane są z betonu klasy B-25, wibrowane, zbrojone stalą żebrowaną oraz zabezpieczone od zewnątrz masą asfaltowo-kauczukową. Wszystko to pozwala nam uzyskać, wysoką jakość betonu, a co za tym idzie samych zbiorników.

Zbiorniki betonowe wykorzystywane mogą być:
-do gromadzenia ścieków, gnojówki, wody deszczowej.
-jako obudowy urządzeń instalowanych w gruncie
-przepompownie
-zbiorniki buforowe
-osadniki


OFERUJEMY KOMPLEKSOWY MONTAŻ ZBIORNIKÓW BETONOWYCH!!!

Zapewniamy:
-wykonanie wykopów
-wykonanie przyłącza i odpowietrzenia
-osadzenie zbiornika i zasypanie
-ewentualny wywóz urobku
-dokumentację powykonawczą


Poj / Dł / Szer / Wys

4m3 /250/200/120

5m/250/200/135

6m3 /250/200/160

8m3 /300/240/150

10m3 /340/240/160

10m3 /300/240/185


Poj / Dł / Szer / Wys

4m/250/200/120

5m/250/200/135

6m/250/200/160

8m/300/240/150

10m/340/240/160

10m/300/240/185